Wat kan onze aanpak betekenen voor de gezondheidszorg?


Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Ook wordt de zorgvraag steeds complexer. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt steeds meer een vereiste. Komend van een ‘eilandenarchipel’ van maatschappen en een duidelijke scheiding tussen ondermeer 1e en 2e lijn (huisarts / ziekenhuis) vergt dit ketenspel een nieuwe visie op het geheel en op de onderdelen van het zorgsysteem. Ook is er steeds meer sprake van fusies van ziekenhuizen binnen de zorg.

Het spel en de spelregels zullen grondig herzien moeten worden, de rollen geherdefinieerd, en het nieuwe samenspel zal met elkaar vorm moeten krijgen. Onze aanpak van Samenhang en Samenspel lijkt hierbij geen overbodige luxe.

Informatie over onze trajecten…………………………..……..KLIK HIER
Quotes van ex deelnemers……………………….…………….KLIK HIER
Quotes van experts……………………..…………….…………KLIK HIER
Intercompany leertrajecten 2015…….……………....………..KLIK HIER

   

Meer weten over onze trajecten en over onze TOP leergangen?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak

info@allign.nl of tel: 06 53785530