Train de trainer concepten

Een van de belangrijkste constateringen van Allign is, dat in het ‘scheidingsartefact’  Talent Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling twee in de tijd gescheiden processen zijn. Organisaties laten doorgaans na om de hele populatie als onderdeel van het veranderingstraject ook echt de inzichten en vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om hun (nieuwe) rol op het hogere niveau te kunnen spelen.

Daarom kennen onze TOP/STEP professionaliseringstrajecten twee belangrijke componenten: 

  1. Het ervoor zorgen dat een significant deel van de hele populatie al tijdens het verandertraject zelf de benodigde inzichten en vaardigheden aangereikt krijgt om de (nieuwe) rol/rollen op het hogere niveau te kunnen spelen (= borgen van kritische massa)
  2. Een ‘train de trainers aanpak’ om kerninzichten en vaardigheden bij een aantal aangewezen sleutelpersonen op een dusdanige wijze te verankeren dat zij na vertrek van de IvO Nederland/Allign spelers onafhankelijk in staat zijn om aan een en ander vervolg te geven en ondersteuning te leveren aan de verdere borging van de gerealiseerde veranderingen en verbeteringen.