TOP / STEP leertrajecten (Organizational Excellence)

TOP / STEP leertrajecten zijn discipline onafhankelijke leertrajecten die normaliter  maatwerk aangeboden worden als in-company leertrajecten die onderdeel zijn van een professionaliserings programma  (zie ook ‘Professionalisering’). Wij bieden TOP/STEP leertrajecten aan in verschillende varianten voor mensen uit de verschillende lagen van uw organisatie  toegespitst op de rollen die in deze lagen voorkomen. Dit kan Engelstalig en Nederlands talig. De trajecten worden  als leergang aangeboden waarin alle drie de ‘takken van (management) sport’ aan de orde komen (Werken in de lijn, Werken in Projecten, Werken in de keten) of hebben hun focus op één van die drie takken van sport. 

 In alle gevallen werken we (bij voorkeur) met: 

  • Een nulmeting (symptoomscan) vooraf
  • Een awareness sessie voor de gehele populatie van de organisatie / de strategische unit die gaat professionaliseren
  • Intake van de werkomgeving (integraal plan en business case argumentatie)
  • Een programmamanager die alle onderdelen van het traject verbindt en ondersteunt
  • Individuele intakes van de deelnemers aan het leertraject en hun direct leidinggevende
  • Een kick-off in de werkomgeving
  • 1-3 blokken (een per ‘tak van sport’)
  • ICC (inter Collegiale Consultatie) en intervisie sessies tussen de blokken
  • Real Life Cases (eventueel gecombineerd met simulatie)
  • Voortgangsrapportage over bereikte effecten in de werkomgeving

De TOP / STEP leertrajecten bieden we daarnaast ook inter-company aan voor: 

- Deelnemende bedrijven die te klein zijn om zelf hele leergangen te vullen met deelnemers

- Bedrijven die eerst kennis willen maken met de TOP/STEP aanpak voordat ze beslissen voor een in- company variant. 

De deelnemers krijgen dan in combinatie met hun leertraject samen met hun collega’s on the job consultancy support aangeboden door consultants van Allign. Bij de inter- company variant van TOP verdient het altijd de voorkeur, om een aantal mensen uit een zelfde afdeling, projectteam of ketenomgeving gelijktijdig te laten deelnemen