Supply Chain Management

TOP/STEP Organizational Excellence verdieping  

Dit zijn 2-3 daagse verdiepingsslagen  in vaardigheden die reeds beperkt aan bod gekomen zijn in het blok ‘Werken in Ketens’ van de TOP leertrajecten voor de verschillende lagen van uw organisatie. De verdiepingslagen zijn bedoeld voor mensen waar gegeven de rol/rollen die ze vervullen dieper dan gemiddeld op deze materie doorgegaan/doorgeoefend moet worden om hen te ondersteunen in het effectief spelen van hun rol. De verdiepingslagen spitsen zich toe op de vaardigheden die nodig zijn om gegeven je rol het voorkomen van ‘managementvalkuilen’ maximaal te ondersteunen. Bij het “werken in ketens’ moet dan met name gedacht worden aan beïnvloedingsvaardigheden, adviesvaardigheden en onderhandelen.  

Samenwerken in de keten 

U werkt in de keten samen met collega’s van andere afdelingen. In deze multidisciplinaire samenwerking levert u vanuit uw vakgebied informatie en expertise in rapportages of advies. Het is van belang dat u kunt vertrouwen op de onderling gemaakte afspraken. De afhankelijkheid in deze klant-leverancier relatie is hierbij wederkerig. Want zoals u rekent op anderen doen zij dat weer op u. Indien afwijkingen zich voordoen wilt u dat anderen u daarom tijdig bij overleg betrekken. Afspreken en aanspreken zijn hierbij essentiële vaardigheden.  

U herkent zich in een of meer van de volgende uitspraken:

  • Ik vind het lastig om aan klanten uit te leggen wat de consequenties zijn van de veranderingen die de baas op mijn afdeling voorstaat;
  • Ik zou minder in discussies willen verzanden met collega’s
  • Ik heb het idee dat ik andere collega’s waar ik mee samenwerk meer zou moeten houden aan wat we hebben afgesproken
  • Ik zou bij overleg meer respect willen verwerven voor de bijdrage vanuit mijn expertise

In deze training:

-       Verkrijgt u inzicht in uw eigen voorkeursstijlen bij samenwerking en overleg;
-       Ontvangt u feedback over het effect van uw voorkeursstijl en maakt kennis met andere stijlen;
-       Leert u hoe u uw stijl kunt versterken of verfijnen zodat uw effectiviteit vergroot;
-       Oefent u met andere stijlen zodat uw handelingsrepertoire vergroot

We werken vanuit uw een eigen casus.  

Gedragscompetenties: Klantgerichtheid, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Voortgangsbewaking, Resultaatgerichtheid,  

Tijdsinvestering: 2 dagen van 2 dagdelen ; Groepsgrootte: 8-10 personen .

 

Invloed in de keten 

U heeft een coördinerende rol in de keten waarbij u vanuit uw discipline afspraken maakt met klanten, afnemers en leveranciers over resultaat, kwaliteit en voortgang. U ervaart dagelijks dat de voortgang stagneert als u niet voortdurend bijstuurt waarbij u balanceert tussen vasthoudendheid en flexibiliteit. U ziet mogelijkheden om uw verworven inzichten omtrent de ketensamenwerking toe te passen, maar daartoe zult u anderen moeten bewegen tot reflectie en overleg. In de module wordt u geleerd hoe u collega’s in de keten, waarover u geen hiërarchische macht heeft, kunt bewegen tot een constructieve samenwerking met uw afdeling of unit.

U herkent zich in een of meer van de volgende uitspraken:

  • Ik vind het lastig om de afspraken die we hebben met onze klanten en/of leveranciers in openheid te bespreken;
  • Ik zou graag beter willen begrijpen wat anderen beweegt en daarop willen inspelen;
  • Mijn mensen verwachten dat ik hun belangen en argumenten beter naar voren breng in het overleg bij onze partners

In deze training:

-       Leert u hoe u zich het meest effectief naar cruciale spelers in de keten kunt opstellen
-       Leert u hoe u actoren kunt beïnvloeden in het krachtenveld van de keten
-       Oefent u met de principes van onderhandelen en conflict hanteren;
-       Verkrijgt u inzicht in hoe u kunt omgaan met “lastig gedrag” van collega’s en hoe u met hen een constructieve       relatie kunt opbouwen  

We werken vanuit uw eigen casus  

Gedragscompetenties: Organisatiesensitiviteit; Netwerken, Onderhandelen, Vasthoudendheid, Stressbestendigheid 

Tijdsinvestering: 2 dagen van 2 dagdelen ; Groepsgrootte: 8-10 personen .

 

Supply Chain Management voor Supply Chain professionals (Functional Excellence)  

CPIM: Certified Production Inventory Manager (afsluiten met examen)

CSCP: Certified Supply Chain Professional (afsluiten met examen)

Lean management met o.a. 5S, 5Why enz

Six Sigma trainingen  

 

Neem contact op met ons indien u meer informatie wenst over deze leertrajecten