Spellen en simulaties

In het off-line deel van onze Allign professionaliseringstrajecten maken wij veel gebruik van spelelementen en simulaties

 

Zo zetten wij bijvoorbeeld vrij standaard een projectenspel in. Dit doen wij om mensen onmiddellijk nadat wij hen inzichten hebben aangereikt over een aantal ‘managementvalkuilen’  in projectomgevingen te laten ervaren hoe moeilijk het is om dergelijke valkuilen te vermijden. Onze spelsessie worden ook vaak gebruikt als een soort bewustwordingssessie aan het begin van een verander/verbeter programma. 

Ook werken wij samen met aan Allign gekoppelde acteurs. Deelnemers aan onze leertrajecten worden in door ons maatwerk ontworpen ‘praktijksituaties’ geconfronteerd met een omgeving waarin de aangereikte inzichten en vaardigheden essentieel zijn om effectief op te kunnen treden. Hierdoor kan er spelenderwijs met mede cursisten geoefend worden in een veilige omgeving. Wederom een onderdeel van onze stapsgewijze overdracht van off-line leren naar ‘ondersteund presteren’ in de echte werkomgeving. Dergelijke simulaties worden vaak gecombineerd met zogenaamde ‘Real Life Cases’.