Real Life Cases

Real Life Cases zijn syntheseslagen. Ze zijn een  belangrijk onderdeel in de overdracht van de in de leertrajecten verworven inzichten en vaardigheden naar hoe die aan te wenden in de complexe dagelijkse praktijk.

 

Een Real Life case is een samen met een manager uit de opdrachtgevende organisatie uitgewerkte actuele probleemstelling. Hierin legt de manager (eventueel samen met andere leden van het management team) aan de cursisten een probleemstelling voor die echt speelt. Zo’n probleemstelling heeft (mits goed omschreven) aspecten uit alle 3 de ‘takken van management sport’ (Werken in de lijn, Werken in Projecten en Werken in de Keten). De cursisten acteren in groepjes als adviesbureau’s die middels het horen van de managers moeten komen tot een diagnose van de problematiek en tot opties met betrekking tot hoe hiermee om te gaan. Hierin worden zij ondersteund door het IvO team dat zij op hun beurt kunnen consulteren als ze zaken uit het leertraject niet kunnen plaatsen in deze actuele omgeving. 

Real life Cases worden vaak gecombineerd met simulaties om zeker te stellen dat deze syntheseslag maximaal rendement oplevert voor alle deelnemers.