Project Management

TOP/STEP Organizational Excellence verdieping 

Dit zijn 2-3 daagse verdiepingsslagen  in inzicht en vaardigheden die reeds beperkt aan bod gekomen zijn in het blok ‘Werken in Projecten’ van de TOP-trajecten voor de verschillende lagen van uw organisatie. De verdiepingslagen zijn bedoeld voor mensen waar gegeven de rol/rollen die ze vervullen dieper dan gemiddeld op deze materie doorgegaan / doorgeoefend moet worden. De verdiepingslagen spitsen zich toe op de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om gegeven je rol het voorkomen van ‘managementvalkuilen’ maximaal te ondersteunen.

 

Basis training ‘Project Management in Programs’ (Organizational Excellence verdieping) 

(versie A: 3 dagen inzicht ; versie B: 5 dagen inzicht en vaardigheden / standaard of maatwerk)   

Projectmanagement opleidingen/trainingen voor Project Managers (Functional Excellence (FE) -leertrajecten) 

In deze leertrajecten dragen wij  zorg voor één op één aansluiting in taalgebruik, definities etc met de discipline onafhankelijke TOP/STEP opleiding en training en de daarbij horende verdiepingslagen. 

IPMA opleidingen kunnen wij u aanbieden als in-company traject via onze partner Insights Improves bv. 

 

 

 IPMA

Met een IPMA certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om een project in goede banen te leiden. 

 

  

Neem contact op met ons indien u meer informatie wenst over deze leertrajecten