Programma Managers

De  Programma Managers zijn onze verbindingsofficieren. Zij borgen de samenhang tussen de activiteiten van de verschillende partijen. Zo zijn zij het die ondermeer: 

  • De verwachtingen peilen van deelnemende partijen voorafgaand aan het leertraject
  • De intakegesprekken voeren met deelnemers aan de leertrajecten samen met hun leidinggevende
  • De samenhang binnen het programma borgen door het organiseren van faculty meetings waarin docenten, trainers en deelnemende managers uit de organisatie zelf hun bijdragen onderling afstemmen
  • Optreden als coach voor de individuele deelnemers
  • De consultants van Allign bijpraten over de voortgang en knelpunten van individuele deelnemers aan de leertrajecten
  • Intervisie/ICC sessies voorbereiden en begeleiden
  • De eindsessies van de leertrajecten voorbereiden en begeleiden
  • Terugmeldingen naar de leidinggevenden voorbereiden met de cursisten
  • Samen met logistiek zorgdragen voor tijdige productie van leermaterialen
  • De evaluaties verzorgen