symptoomscan / nulmetingen

Allign heeft een organisatiescan ontwikkeld die de verschijningsfrequenties meet van een aantal veel voorkomende symptomen van ‘disfunctioneren’ in het domein Organizational Excellence binnen een organisatie. Ieder van deze symptomen wordt veroorzaakt door een of meerdere management valkuilen waarvan binnen onze leertrajecten: 

  • Inzicht aangereikt wordt t.a.v. hun grondoorzaken.
  • Inzicht aangereikt wordt t.a.v. hoe iemand vanuit zijn/haar specifieke rol/rollen eraan kan bijdragen dat dit niet meer of veel minder voorkomt
  • Vaardigheden getraind worden om met een en ander vanuit je specifieke rol/rollen zo effectief mogelijk om te kunnen gaan 

Door een professionaliseringstraject te starten met de Allign symptoomscan (die niet meer dan ca. 15 minuten van de medewerkers in beslag neemt) kan de juiste focus aangebracht worden in de verschillende leertrajecten waardoor we in staat zijn om ook echt maatwerk te leveren. Ook wordt de output van deze scan gebruikt als onderdeel van de business case onderbouwing van het TOP/STEP professionaliseringstraject. 

Naast de Allign symptoomscan maakt Allign ook veelvuldig gebruik van een aantal  ‘maturity scans’ waarmee het niveau van Project Management, Supply Chain Management en Leiderschap vastgesteld kan worden en waarmee we kunnen vaststellen welke delta’s er in het domein van ‘Functional Excellence’ overbrugd moeten worden om aan de geformuleerde ambities te kunnen voldoen en wat dat oplevert.