Organisatie competenties versus individuele competenties

Binnen Allign is Total Excellence (TE) gedefinieerd als het product van Managerial Excellence (ME), Functional Excellence (FE), en (Operational Excellence (OE).

TE = ME x FE x OE

De management inzichten en vaardigheden die door IvO Nederland als onderdeel van Allign beheerd en ontwikkeld worden bevinden zich in de domeinen FE en ME

Functional Excellence is het excelleren in het managen van de interne waardeketen en het excelleren in het positioneren van jezelf als iemand die een strategische rol kan spelen in de overall waardeketen van de onderneming. In tegenstelling tot Managerial Excellence is Functional Excellence voor het overgrote deel functiespecifiek en dus specifiek voor bepaalde disciplines. Bij Functional Excellence gaat het dan ook om individuele competenties

Managerial Excellence is generiek en dus niet gekoppeld aan een specifiek vakgebied of functie, en niet beperkt tot die functies die traditioneel als leidinggevende posities aangeduid worden. Managerial Excellence definiëren wij als het totaal aan sleutel- inzichten, vaardigheden en gedragingen die binnen een organisatie nodig zijn.

Hierin onderscheiden we:

Individuele competenties: Competenties die onderdeel zijn van Functional Excellence van alle spelers (onafhankelijk van discipline): om als een rolmodel binnen de organisatie te kunnen acteren, d.w.z. in staat zijn om (mede) strategisch richting te geven aan collega’s en hen te ondersteunen m.b.t. hún excellente performance.

Organisatie competenties: Competenties die een organisatie nodig heeft om in samenspel de wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen. V.w.b. deze organisatie competenties maken we binnen IvO Nederland / Allign onderscheid in 3 ‘takken van (management) sport’ te weten:

  • Werken in de lijn
  • Werken in Projecten
  • Werken in ketens

In de door Allign ontworpen TOP/STEP aanpak voor professionaliseren zijn het met name de bovengenoemde discipline onafhankelijke Managerial Excellence inzichten en vaardigheden die toegevoegd zijn aan het traditionele pakket van (Functional Excellence) vaardigheden uit de klassieke Management Development aanpak.