Onze leerfilosofie

De TOP/STEP leerfilosofie beschrijft de 11 uitgangspunten die we hanteren bij ontwerp en uitvoering van individuele- en groeps leertrajecten die onderdeel zijn van Allign Integrale Workforce Professionalisering (IWP) trajecten

   1. Strategie en Management Development (MD): Twee richtinggevende kaders voor de individuele leertrajecten binnen een TOP/STEP professionaliseringsprogramma.
   2. Leren is betekenis geven aan ervaring
   3. Het aan elkaar koppelen van leren en presteren
   4. De focus op rollenportfolio en niet (alleen) op functies
   5. Er bestaan drie niveaus van leren: Individu, Groep en Organisatie
   6. Leren is met name ook het ontwikkelen van leervermogen: De noodzaak van kritisch reflecteren
   7. Leersituaties op twee dimensies:
    - on the job / off the job
    - gepland / ongepland
   8. Transfer (van leren naar presteren) gaat niet vanzelf
   9. Mensen leren het best als ze ‘bewust onbekwaam' zijn. Daarom altijd post transitie opleiden
   10. Bewust gestuurde leersituaties dienen maximaal gebaseerd te zijn op alignment
   11. We dienen te sturen op zowel resultaat (van het leertraject) als op effect (van de professionalisering) in de werkomgeving.