Voordracht Personeelszaken Overleg Westelijke Mijnstreek (POWM)

Op 26 september aanstaande geeft Fons Bonekamp de presentatie "Nooit meer scheiden" in het POWM. Met name ook de effecten van het scheiden van Talent Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling en rol van HR hierin zullen aan de orde komen

Plaats Agentschap NL / Sittard

Tijd: 16.00-18.00

Voor aankondiging hiervan door Peter weijers (AgNL) lees......

Aankondiging POWM 26 september bij AgentschapNL 

De industriële revolutie heeft veel werkgelegenheid, welvaart en voorspoed met zich mee gebracht.  Volgens de spreker van vandaag  zit er echter ook een keerzijde aan deze medaille. Diezelfde industriële revolutie heeft de basis gelegd voor wat hij  het  “scheidingsparadigma” noemt: de aanname die we met z’n allen geïntroduceerd hebben dat we de complexe omgeving waarin we moeten acteren alleen maar kunnen managen als we zaken gescheiden aanpakken.  Zo introduceerden we  arbeidsdeling, taakdifferentiatie, de scheiding van denken en doen, van ratio en emotie, van boven- en onderstroom etcetera

In de laatste decennia zien we een toenemende snelheid van veranderen van die omgeving waarin we moeten acteren.  Mondiale vraagstukken, globalisering, internationale fusies, opkomende economieën, en de opmars van internet.  De impact van deze ontwikkelingen kan niemand zijn ontgaan. De maakbaarheidindustrie maakt steeds meer plaats voor de kenniseconomie.

Strategieën van organisaties lijken zich aan te passen aan deze veranderende omgeving. Begrippen als Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People-Planet-Profit zijn hier voorbeelden van. Daar waar strategieën holistischer lijken te worden is het holisme in de interne bedrijfsvoering nog ver te zoeken. Het Angelsaksisch managementdenken (met scheidingsparadigma) is nog steeds dominant aanwezig. Vanuit de historie verklaarbaar maar er spelen ook psychologische factoren (macht, status, gezichtsverlies) een grote rol bij het management om zich aan te passen aan de vraag naar een holistischere aanpak. De waarneming is dat het management de complexe werkelijkheid en vraagstukken wellicht meer dan ooit  in delen opknipt onder de onterechte  impliciete aanname dat door het oplossen van de  deelproblemen afzonderlijk  de overall problemen waar zij een deel van zijn opgelost kunnen worden. 

Allign (Bonekamp Consult Nederland BV) is er op basis van ruim 20 jaar management-  en consultancy ervaring van overtuigd dat met name dit  ‘scheidingsparadigma’  debet is aan het feit dat veel organisaties maar een fractie van hun mogelijke potentieel benutten. Een andere belangrijke factor volgens Allign is de waarneming dat datgene waar we collectief overeenstemming over hebben en we dus ook common sense noemen, niet datgene is wat we in de praktijk ook doen m.a.w. common sense  is absoluut geen common practice. Het lijkt alsof managers (en medewerkers) het gezond boeren verstand (common sense) bij de ingang van het bedrijf samen met hun jas aan de kapstok hangen. 

Na kennismaking met en verdieping in het gedachtegoed van Allign deel ik inmiddels hun overtuigingen.. Het lijkt  er voor mij op alsof hier een sleutel wordt geboden op vraagstukken die we collectief in onze organisaties tegen komen. Echter, na 30 jaar HRM ervaring weet ik ook hoe hardnekkig het scheidingsparadigma in mijn eigen denken en doen is verankerd en een soort tweede natuur is geworden. De stappen naar het delen van de overtuiging van Allign gingen (en gaan) dan ook gepaard met een forse interne worsteling. Het loslaten van je eigen gedachtegoed voelt ongemakkelijk en haalt je uit balans.  Daarnaast geldt denk ik ook wat Johan Cruijff stelt: “Je ziet het pas als je het door hebt”. Mijn aanname is dat  “mijn worsteling”  met de confrontatie met  het gedachtegoed van Bonekamp/Allign generiek zal blijken voor (hrm)managers. 

 Het antwoord van Allign  op een groot aantal voor mij herkenbare problematieken  lijkt echter te mooi om waar te zijn. Als het klopt wat er hier gesteld wordt, dan zouden we de kansen die dat biedt m.i. (zeker gezien de huidige economische crisis) niet mogen laten liggen. Tot nog toe is het mij nog niet gelukt  om gaten te schieten in het verhaal van Allign. Graag zou  ik jullie daarom als HRM vakgenoten willen uitnodigen om de discussie met Allign aan te gaan en te kijken of jullie die gaten er wél in kunnen schieten. Zo niet, dan denk ik dat we hier op korte termijn heel veel aan zouden kunnen hebben. 

Wil je me hierbij helpen en durf je de uitdaging aan?  Kom dan op 26 september naar AgentschapNl 

 

Tot dan, 

Peter Weijers