Leiderschap

TOP/STEP Organizational Excellence verdieping 

Dit zijn 2-3 daagse verdiepingsslagen  in vaardigheden die reeds beperkt aan bod gekomen zijn in het blok ‘Werken in de Lijn’ van de TOP-leertrajecten voor de verschillende lagen van uw organisatie. De verdiepingslagen zijn bedoeld voor mensen waar gegeven de rol/rollen die ze vervullen dieper dan gemiddeld op deze materie doorgegaan/doorgeoefend moet worden om hen te ondersteunen in het effectief spelen van hun rol. De verdiepingslagen spitsen zich toe op de vaardigheden die nodig zijn om gegeven je rol het voorkomen van ‘managementvalkuilen’ maximaal te ondersteunen. Bij het “werken in de Lijn’ moet dan met name gedacht worden aan (groepsgericht) leidinggeven en leidingontvangende vaardigheden 

Basisvaardigheden Leidinggeven 2 dagen, terugkomdag

De training is bedoeld voor beginnende leidinggevenden in het middenkader. In deze training vergroot U uw handelingsrepertoire en leert meerdere leiderschapsstijlen te beheersen. Ook leert U snel en adequaat een situatie te analyseren en een daarop afgestemde leiderschapsstijl te kiezen. 

 

Leiderschap Opleidingen en Trainingen (Functional Excellence) 

Coachend Leiderschap (2 dagen, terugkomdag)

De training is bedoeld voor leidinggevenden in het middenkader. In deze training ontwikkelt u vaardigheden en de basishouding van een coach en de methoden en technieken van het coachen. U wordt getraind in het voeren van stimulerende en confronterende coachgesprekken en u krijgt een goed beeld van uw eigen stijl en verbeterpunten als coach.

Transformationeel Leiderschap (2 dagen, 2 terugkomdagen)

De training is bedoeld voor leidinggevenden in het hoger en middenkader. In deze training leert u hoe u uw medewerkers kunt inspireren, hoe u hen aanzet tot continu leren en ontwikkelen en hoe u door uw betrokkenheid te tonen en iedere medewerker de aandacht te geven die zij nodig hebben en ook zelf een rolmodel te zijn bij uw mensen, prestaties, creativiteit en motivatie kunt realiseren

Levend Leiderschap  

 

 

Neem contact op met ons indien u meer informatie wenst over deze leertrajecten