Ivo en Allign

IvO Nederland is een onderdeel van Allign. Allign werkt in co-makership met haar klanten aan een holistische benadering van ontwerp en uitvoering (alles in hun onderlinge samenhang) van strategievertaling en professionalisering waarin stap voor stap de common sense weer teruggebracht wordt en er gericht op pad gegaan kan worden naar duurzame Totale uitmuntendheid.

Het is onze ervaring als Allign, dat er in organisaties heel veel geld verloren gaat en dat er kansen gemist worden ten gevolge van het gescheiden vormgeven van zaken. Op weg naar Sustainable Total Excellence werken we daarom met u en met de verschillende onderdelen van uw organisatie aan het vermogen tot holistisch vormgeven en implementeren. Hierbij moet u als het gaat over de bijdrage van IvO Nederland samen met Allign denken aan het wél onderscheiden, maar niet scheiden van Talent Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling

Talent Ontwikkeling / opleiden vindt doorgaans plaats onder eigenaarschap van HR en doorgaans gericht op de Management Development filosofie van de onderneming: mensen klaarstomen voor toekomstige (m.n. leidinggevende) functies. Hier wordt gebruik gemaakt van (individueel) opleiden van mensen. Wereldwijd is de mate van transfer van (individueel) leren naar (groeps) presteren van dergelijke opleidingen erg laag.

Daarom koppelen wij Talent Ontwikkeling aan Organisatie Ontwikkeling (ondersteund door Allign consultants) in één ontwerp, waarbij deze zaken wel onderscheiden worden, maar niet gescheiden. Wij noemen dit ‘Integrale Workforce Professionalisering’. In dergelijke integrale professionaliseringstrajecten acteren onze docenten dan ook regelmatig in de dubbelrol van docent in de leergang en consultant op de werkvloer.