Intervisie en ICC

Gedurende deze sessies reflecteren deelnemers aan de leergangen onder begeleiding van de Programmamanager gezamelijk op wat zij in hun werksituatie tegenkomen m.b.t. het geleerde in de 3 leerblokken (Werken in de lijn, Werken in Projecten en Werken in de Keten)

De doelstelling van deze Intercollegiale Consultatie Sessies (ICC) is ondersteuning van de overdracht van theorie (leeromgeving) naar de praktijk (werkomgeving). Ervaring opgedaan in de eigen werkomgeving tussen de blokken van het leertraject is het onderwerp van discussie. Op deze manier wordt het leerproces versneld, leren de deelnemers van elkaar, en worden zij zich bewust van de uitdaging in het veranderen van hun gedrag.

Dergelijke ICC sessies duren gemiddeld 2 uur en ze vinden plaats kort nadat de deelnemers aan een TOP/STEP leertraject hun eerste ervaringen hebben opgedaan met het geleerde in hun praktijk. Dat laatste maakt hen gemotiveerd om dergelijke praktijkervaringen met elkaar te delen.