Integrale ondersteuning van ‘Business Academies’

IvO Nederland trekt graag samen op met de Business Academies van (grote) organisaties. Samen ontwerpen we samenhangende opleidingstrajecten voor mensen uit alle lagen van uw organisatie. Vertrekpunt hierbij is altijd de strategie, de best practices en de ‘taal’ en definities van de opdrachtgevende organisatie. 

Samen creëren we een consistent geheel van in-company en inter-company trajecten en dragen we zorg voor de juiste balans tussen ‘Organizational Excellence’ (OE),  ‘Functional Excellence’ (FE) en ‘Process Excellence’ (PE). 

Binnen Nederland en Nederlandstalig België kunnen wij zelf ook de uitvoering verzorgen van de leertrajecten voor alle lagen in de organisatie. Internationaal doen we dat ook voor de hogere echelons. Voor de lagere echelons alliëren wij ons met lokale partijen die door ons opgeleid en gecertificeerd worden in het Strategy Deployment- en TOP/STEP gedachtegoed. Wij doen dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat de lagere echelons ‘bediend’ moeten worden in hun moedertaal.

Wanneer er nieuwe ambities geformuleerd worden , nieuwe wegen ingeslagen, dragen wij er samen met HR, de Business Academy en de betrokken lijnmanagers zorg voor dat iedereen binnen de organisatie op tijd ondersteund wordt in het verwerven van de daarvoor benodigde inzichten en vaardigheden. 

Individuen binnen een organisatie zijn zo verzekerd van ‘Een leven lang leren’. De organisatie op haar beurt verzekert zich van Duurzame Inzetbaarheid van haar medewerkers en van borging van gerealiseerde veranderingen en verbeteringen.