Integrale Workforce Professionalisering versus klassiek opleiden

Allign heeft het TOP/STEP (Talent Ontwikkeling en Professionaliserings / Sustainable Total Excellence) gedachtegoed oorspronkelijk ontwikkeld in nauwe samenwerking met Essent en met DSM waar dit traject sinds 2007 onder implementatie is voor de professionalisering van een workforce van ca. 4000 mensen van DSM in Nederland.

Klassiek opleiden is een schoolvoorbeeld van het ‘scheidingsartefact’. Talentontwikkeling (opleiden) wordt in zo goed als alle opzichten gescheiden van Organisatieontwikkeling met als gevolg dat:

  • er maar een zeer geringe transfer plaatsvindt van wat mensen op een cursus leren naar wat ze daar in de praktijk in groepsverband mee doen.
  • organisaties geen gegevens beschikbaar hebben over de bijdrage van opleidingen aan de strategische doelen
  • organisaties niet kunnen documenteren wat het rendement op de hierin gedane investering is
  • er voor organisatieontwikkeling geldt dat het zelden duurzaam is.

In de van het strategy Deployment gedachtegoed afgeleide ‘Integrale Workforce Professionaliserings’ aanpak van Allign is er sprake van een geheel nieuwe holistische aanpak.

Lees meer over dit nieuwe paradigma......

De rechten op dit gedachtegoed zijn van Bonekamp Consult Nederland BV

(www.bonekampconsult.nl )