In-company versus inter-company

In-company: leren met collega’s uit dezelfde organisatie

IvO Nederland biedt als onderdeel van Allign incompany leervormen aan conform het concept van Strategy Deployment. Learning on the job staat in dit concept centraal. Opleiden volgens dit principe ondersteunt de processen van strategievorming en strategie-implementatie. Opleiden / Talent Ontwikkeling is in ons concept altijd geïntegreerd in Organisatieontwikkeling en iedereen wordt dan ook op de werkvloer ondersteund door onze consultants en coaches uit Allign. Incompany opleidingen van IvO Nederland helpen u met Strategy Deployment de logica en het gezond verstand in uw organisatie te versterken zodat iedereen in uw organisatie tijdig kan anticiperen op markt- organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen. De opleidingslijn is voor iedereen in de organisatie en loopt door van lager kader(basis vaardigheden), via het middenkader (vertalen en uitvoeren strategie) tot het hoger kader (strategisch denken en handelen) en executives.

Intercompany: leren met mensen uit andere organisaties

Zeker voor organisaties die te klein zijn om zelf hele leergangen te 'vullen' of voor organisaties of organisatieonderdelen die al een TOP- of STEP traject achter de rug hebben, maar waar een aantal medewerkers of nieuwkomers nog niet aan een individueel TOP-leertraject hebben deelgeneomen hebben we in 2014 onze intercompany TOP leertrajecten in het leven geroepen. Deze zijn natuurlijk wel gekoppeld aan in-company ondersteuning op de werkvloer in de vorm van consultancy- en coaching ondersteuning van onze collega's uit Allign.