Homogene versus heterogene deelname

In in-company leergangen maken wij verder onderscheid tussen:

Homogene bezetting: Deelnemers uit hetzelfde organisatie onderdeel / dezelfde strategische unit

Heterogene bezetting: Deelnemers uit verschillende organisatie onderdelen / verschillende strategische units

 

In STEP trajecten verdient het (zeker in de eerste 12-18 maanden) de voorkeur om te werken met homogeen bezette leergangen. Hierdoor kunnen de leergangen volledig op maat ingezet worden onder de strategie van die specifieke strategische unit / dat specifieke organisatie onderdeel. Na de eerste 12-18 maanden kunnen mensen uit de organisatie die nog niet deelgenomen hebben aan een individueel leertraject en/of nieuwkomers in de organisatie deelnemen aan een heterogeen bezet STEP- leertraject of aan een intercompany TOP leertraject.