Historie Ivo

IvO Nederland organiseert sinds 1981 managementopleidingen. Oorspronkelijk was IvO Nederland een coöperatie van samenwerkende bedrijven in Noord Nederland. Samen met managers en MD-specialisten uit de deelnemende bedrijven werd er gewerkt aan ontwerp en uitvoering van management leergangen met maximale aanhechting aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers. In 2005 werd IvO Nederland ‘member of Allign’. Vanaf dat moment wordt er nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen ‘in-company’ en ‘inter-company’ varianten van leertrajecten. De eerste experimenten met het direct koppelen van Talent Ontwikkeling aan Organisatie Ontwikkeling vonden plaats binnen Essent. Hier werd deelname aan een in-company management leergang voor het eerst gekoppeld aan consultancy ondersteuning van integrale projectteams op de werkvloer. In 2007 ontwierp IvO Nederland samen met de andere spelers uit Allign het TOP traject voor DSM (Talent Ontwikkeling en Professionalisering). In TOP wordt er gewerkt aan ‘Organizational Excellence’ en wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 takken van management sport: ‘Werken in de lijn’, ‘Werken in Projecten’ en ‘Werken in de keten’. Allign (Bonekamp Consult Nederland BV) verwierf van DSM de semi-exclusieve rechten op dit professionaliseringsontwerp. In 2009 werd dit traject voor het eerst uitvoerig geëvalueerd in samenwerking met de Universiteit van Maastricht

Prof. Dr. Mien Segers:

“Er zijn helaas nog maar weinig (grote) ondernemingen die hun training- en opleidingbeleid afstemmen op de realisatie van de strategische doelen van de organisatie. DSM vormt met het talent Ontwikkeling en Professionaliseringsprogramma (TOP) een uitstekende uitzondering. Hoewel het hier en daar nog aanpassingen behoeft heeft het alles in zich om een zeer succesvolle brug te slaan tussen de belangen van de organisatie en die van de individuele medewerker”.

Sindsdien is het TOP concept verder ontwikkeld en uitgebreid tot STEP (Sustainable Total Excellence Programma's) en omvat het inmiddels zowel de leertrajecten die zich richten op Organizational Excellence, als de leertrajecten die zich richten op Functional Excellence.