Competentietrainingen (enkelvoudige competenties)

Beyond project Management. Soft skills 4 hard results. (2 dagen)

Voor Projectleiders/Projectmanagers die de basisprojectmanagement vaardigheden (PRINCE2, IPMA) beheersen en die nu op zoek zijn naar echte professioneel excelleren.   lees meer.....

Communicatie en gespreksvoering (2 dagen, terugkomdag)

De training is bedoeld voor leidinggevenden die de communicatie met hun medewerkers willen vergroten waardoor de slagvaardigheid van Uzelf en uw (project)team wordt verbeterd.  U wordt vertrouwd met de basisprincipes van intermenselijke communicatie en verschillende gesprekssituaties passeren de revue. In de training is veel ruimte tot oefenen ingebouwd met een om lastige situaties uit te spelen.

Effectief communiceren (4-6 dagdelen) 

Voor leiders en leidinggevenden aan het begin van hun carriere. Een training waarin alle elementen van goed communiceren worden besproken. Er wordt zowel aandacht besteed aan non-verbale als aan verbale communicatie, communicatieniveaus, referentiekaders binnen communicatie etc. De training is natuurlijk voorzien van oefeningen, rollenspelen en groepsdiscussies. De training verbetert zowel uw actieve communicatie als uw passieve communicatie. lees meer...

Discussie- en vergadertechniek (2 dagen, terugkomdag)

De training is bedoeld voor leidinggevenden die regelmatig vergaderingen leiden. In de training leert u hoe u op effectieve wijze een vergadering of bespreking leidt door flexibel te interveniëren op inhoudelijk en procesniveau.

 Samenwerken in groepen (2 dagen, terugkomdag)

Deze training is bedoeld voor lijn- en projectmanagers. U krijgt inzicht in de factoren die het functioneren van groepen en teams bevorderen en belemmeren in wat u als teamleider kunt doen om uw team beter te laten functioneren.

 
Functionerings- en beoordelingsgesprekken (2 dagen, terugkomdag) 

De training is voor leidinggevenden die regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken houden.  U leert hoe u uw effectiviteit in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken kunt  vergroten. Er komen aspecten aan de orde als voorbereiding, de structurering van deze gesprekken, de basisvaardigheden die in het geding zijn, het maken van afspraken en het zorgen voor een goede follow-up.

Strategische POP gesprekken (2 dagen, terugkomdag)

In deze training leert U als leidinggevende op een doelmatige manier POP gesprekken te voeren. Ingegaan wordt op de strategische functie van het POP en de relatie met talent- en competentiemanagement.

Onderhandelen (2 dagen , terugkomdag)

De training is bedoeld voor leidinggevenden. U leert op een effectieve wijze te onderhandelen met medewerkers. collega’s,klanten en uw baas. U zult uw vaardigheid als onderhandelaar vergroten door inzicht in de gelaagdheid en fasering van onderhandelingen. U leert om het gedrag van uw tegenpartij te begrijpen, uw eigen overtuigingskracht te vergroten en te interveniëren in het onderhandelingsproces.

Conflictmanagement (2 dagen, terugkomdag)

De training is bedoeld voor zowel professionals als leidinggevenden en leert U op een effectieve wijze om te gaan met conflicten waardoor de sfeer verbetert en de bereidheid tot samenwerking wordt vergroot. U leert conflicten te analyseren, escalatiefasen te herkennen en effectief te interveniëren. Er wordt aandacht geschonken aan interventiemethoden zoals mediation en arbitrage en u leert op een zakelijke wijze het conflict te benaderen en de eigen emoties te beheersen.

Teambuilding (2 dagen, terugkomdag)

Deze training is bedoeld voor bestaande teams en zal in nauw overleg met de opdrachtgever worden samengesteld. U krijgt inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren voor optimaal functioneren van een team, welke dit zijn in uw team en hoe u de samenwerking en het functioneren van uw eigen team kunt vergroten.

Persoonlijke effectiviteit (2 dagen, terugkomdag)

De training is bedoeld voor professionals en leidinggevenden die gericht en effectief met hun tijd en hun energieniveau willen omgaan.  In deze training leert U beter om te gaan met stress en druk in Uw dagelijkse werk waardoor u op een daadkrachtige én tevens ontspannen wijze kunt functioneren.  U leert op een effectieve wijze feedback te geven, doelmatiger te communiceren, uw grenzen aan te geven en effectief met uw tijd om te gaan.

Culture clash (2 dagdelen)

Aan de hand van de 4 cultuurdimensies van Hofstede word duidelijk gemaakt dat verschillende culturen er verschillende waarden op na houden. De training laat de deelnemers realiseren hoe andere culturen denken en redeneren zodat een beter begrip voor elkaar kan ontstaan en de samenwerking kan verbeteren. De training komt het beste tot zijn recht indien de groep een multiculturele samenstelling heeft. Indien gewenst kan de training gecombineerd worden met een management game waarbij de deelnemers zelf op een ludieke manier ondervinden hoe het is om in een andere cultuur terecht te komen. Speciaal bedoeld voor mensen die samenwerken in internationale teams.

Training; Mond dicht en luisteren! - Luistervaardigheden (2 dagdelen)

Wie neemt nog de tijd om te luisteren? Veel trainingen leggen de nadruk op assertiviteit, jezelf presenteren en verkooptechniek. Weinig trainingen of workshops op luisteren. Goede luistervaardigheden zijn steeds zeldzamer en kunnen tot een onderscheidend voordeel leiden voor diegenen die de techniek weten te hanteren. Lees meer....

Training Time management (4+1 dagdeel, alle medewerkers en managers die hun tijd effectiever willen inzetten)

Alle timemanagement technieken in één training, aangevuld met tips & trucs uit de praktijk. Meer tijd overhouden voor die zaken die er echt toe doen, beter plannen en met een tevredener gevoel op tijd naar huis. Er wordt gewerkt met ervaringen uit de groep en er wordt kritisch gekeken naar de eigen dagindeling. Eventueel kan de training worden uitgebreid met een dagdeel speciaal voor leidinggevenden.

Spreken met Passie! (4 dagdelen)

Training persoonlijke presentatie en presentatie technieken incl. Video-opnames van de deelnemers. U ziet zelf hoe u pres(en)teert ! Speaking with passion is een workshop in een kleine groep (max. 12 deelnemers) waarbij de deelnemers ook daadwerkelijk oefenen met het geven van een presentatie. 

Specialiteit: individuele training en coaching (1 op 1).

 “Omgaan met klachten, emoties en agressie” (4 dagdelen)

Hoe is het mogelijk om klanten die klagen weer tevreden te stellen zonder meteen alles toe te geven. Hoe kunnen klanten weer teruggewonnen worden en hen zelfs zover te krijgen dat zij u gaan aanbevelen bij hun klanten?

Hoe om te gaan met echt boze werknemers of klanten en hoe ga je om met echt agressieve mensen?

“Lastige gesprekken voeren” (2 dagdelen, voor leidinggevenden, managers en accountmanagers)

 Soms is het nodig om lastige gesprekken te voeren met klanten of werknemers. Hoe kunt u hen vertellen dat u niet aan hun eisen of wensen kunt voldoen en dat u hen niet kunt geven wat zij verwachtten. Hoe kunt u ontslag aanzeggen of andere slecht nieuws gesprekken voeren. Hoe kunt u dit effectief doen zonder dat u de boodschap telkens weer moet herhalen. En hoe zorgt u ervoor dat u er zelf niet te veel emotioneel bij betrokken wordt.

 

Neem contact op met ons indien u meer informatie wenst over deze competentietrainingen