Communicatie Management (Functional Excellence)

Communicatie en Communicatiemanagement is in onze filosofie het cement tussen de bouwstenen van Total Excellence. Zonder zorgvuldig gemanagede communicatie geen alignment en geen duurzame verandering/verbetering. 

Communicatie is en blijft wat ons betreft een lijnmanagement verantwoordelijkheid. De daarvoor benodigde vaardigheden maken deel uit van ons aanbod aan competentietrainingen.

 

Communicatiemanagement daarentegen is een vakgebied apart. 

Onze eendaagse training is bedoeld voor diegenen in uw organisatie die een actieve rol spelen in  ontwerp en ondersteuning van communicatieplannen en communicatie infrastructuren. Hierbij valt te denken aan: 

  • Communicatie Managers
  • ‘Linking Pins’ (mensen die een rol spelen als ‘antenne’ binnen de organisatie om daarmee het tweerichtingsverkeer in de communicatiestromen mede vorm te geven).
  • Afdelingsmedewerkers uit communicatie afdelingen
  • Anderen die verbale- en parallelle communicatie binnen uw organisatie ondersteunen. 

 

 

Neem contact op met ons indien u meer informatie wenst over dit leertraject