Coaching

Bij coaching maken wij onderscheid tussen individuele coaching en groepscoaching:  

Individuele coaching 

Dit is een  rol van de Programma Manager. De Programma Manager, die de individuele deelnemers begeleidt vanaf de intake samen met hun leidinggevende tot en met de afsluiting van het leertraject, is wat ons betreft de aangewezen persoon om mensen individueel te coachen. Hij doet dit in nauwe samenspraak met de Allign consultants die in de werkomgeving uit eerste hand waarnemen hoe de deelnemers aan de leertrajecten het geleerde toepassen in de dagelijkse praktijk (zie hieronder)  

Groepscoaching 

Deze rol wordt binnen Allign vervuld door de consultants. In veel gevallen acteren de consultants in het veld ook als docent in de off-line leertrajecten van IvO Nederland. Anders worden zij sowieso regelmatig bijgepraat over de voortgang van de individuele deelnemers in de verschillende leertrajecten waardoor ze hierop snel en adequaat kunnen inspelen in de werkomgeving. Op hun beurt geven de consultants datgene wat ze waarnemen in de werkomgeving ook weer terug aan de Programma Managers. Hierdoor wordt de feed-back loop tussen de ‘leeromgeving’ en de ‘presteeromgeving’  binnen het professionaliseringstraject steeds snel gesloten. Uit evaluaties tot nu toe is gebleken, dat dit de overdracht van índividueel leren’ naar ‘groeps-presteren’ sterk bevordert (zie Masterthesis Arthur Nijhuis – Universiteit van Maastricht `)